DANH MỤC TRÚNG THẦU GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, PHIM X-QUANG VÀ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ ĐẶC THÙ CHO BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2015


File kèm

Các bản tin khác :