Tài liệu - Văn bản

Văn bản quản lý hành chính

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Văn bản quản lý hành chính Download
2 Thay đổi thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức BV Đà Nẵng năm 2016 Văn bản quản lý hành chính Download
3 mô tả HĐLĐ -02-2017 Văn bản quản lý hành chính Download
4 TUYENDUNGVC2016 Văn bản quản lý hành chính Download
5 MOTACV Văn bản quản lý hành chính Download
6 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ Văn bản quản lý hành chính Download
7 Quy trình các bước lập hồ sơ công việc Văn bản quản lý hành chính Download
8 MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN Văn bản quản lý hành chính Download
9 QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ PHÁT HÀNH VĂN BẢN ĐI Văn bản quản lý hành chính Download
10 QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN Văn bản quản lý hành chính Download