Tìm kiếm văn bản pháp quy
Trích yếu
Số hiệu
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
STTSố hiệuTrích yếu
1    43/2018/TT-BYT  Thông tư hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2    7482/QĐ-BYT  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức an toàn phẫu thuật
3    46/2018/TT-BYT  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ
4    243/2019/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
5    7603/QĐ-BYT  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6)
6    40/2009/QH12  LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
7    6556/QĐ-BYT  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
8    4210/QĐ-BYT  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, GIÁM ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
9    917/QĐ-BHXH  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ PHIÊN BẢN 2.0
10    35/2016/TT-BYT  THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
1 2