Tìm kiếm văn bản pháp quy
Trích yếu
Số hiệu
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
STTSố hiệuTrích yếu
1    34/2021/NĐ-CP  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
2    5188/QĐ-BYT  Quyết định số 5188/QĐ-BYT - 14/12/2020 của Bộ Y tế V/v Ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3    119/2020/QH14  Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
4    43/2018/TT-BYT  Thông tư hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
5    7482/QĐ-BYT  Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức an toàn phẫu thuật
6    46/2018/TT-BYT  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ
7    243/2019/NQ-HĐND  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
8    7603/QĐ-BYT  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6)
9    40/2009/QH12  LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
10    6556/QĐ-BYT  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1 2