Chiêu sinh Lớp Phẫu thuật Nội soi Tiêu Hóa khóa 4

(23/07/2018)
Thực hiện công văn số 1608/BYT- K2ĐT của Bộ Y Tế ký ngày 31 tháng 3 năm 2011 về việc công nhận Bệnh Viện Đà Nẵng đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành Y tế, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn về Phẫu thuật Nội soi Tiêu Hóa cho các Bác sĩ Ngoại khoa. Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tổ chức Lớp đào tạo về Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa cơ bản tại Bệnh viện Đà Nẵng cho các học viên là Bác sĩ có nhu cầu đang công tác tại các tuyến thuộc Thành Phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.
 
          Lớp học dự kiến sẽ khai giảng vào lúc 14h00 ngày 23/ 08 /2018
          Đối tượng             : Bác sĩ có nhu cầu  
          Thời gian học       : 03 tháng (Từ ngày 23/ 08 /2018 đến 23/ 11 /2018)
          Phí đào tạo           : 15.000.000 đ/ người/ khoá học
          Học viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định của Bộ Y tế.         
          Hồ sơ đăng ký học gồm có :
  1. Bản Photo Bằng Bác sĩ y khoa có công chứng.
  2. Giấy khám sức khoẻ
  3. Giấy giới thiệu của cơ quan (nếu là Cán bộ đi học)
  4. 3 ảnh 3x4
Tất cả bỏ vào bì đựng Hồ sơ và gửi về địa chỉ :
Phòng Chỉ Đạo Tuyến - Bệnh Viện Đà Nẵng
          124 Hải Phòng - TP Đà Nẵng trước ngày 23/ 08 /2018.
 
Để thuận tiện cho công tác tổ chức lớp học, đề nghị cơ quan và cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:
BS.CKII Hồ Đắc Hạnh
Trưởng Phòng Chỉ đạo Tuyến-Bệnh viện Đà Nẵng
ĐT: 0913488620 - fax: 0236 3829966
Email: hanhhd@danang.gov.vn
Xin theo dõi thông báo nhập học trên Website : www.dananghospital.org.vn - bvdn.danang.gov.vn