Tin tức

SCIENTIFIC REPORT PROGRAM (Auditorium A)

Nguyen Ba Trieu, MD; Nguyen Huu Thanh Han, MD; Nguyen Thanh Vinh, MD; Nguyen Viet Le Tam, MD; Nguyen Minh Phương Dung, MD.

Bs. Nguyễn Bá Triệu, Bs. Nguyễn Hữu Thành Hãn, Bs. Nguyễn Thanh Vinh. Bs. Nguyễn Minh Phương Dung, Bs. Nguyễn Viết Lê Tâm.

Nguyen Ba Trieu, MD; Nguyen Huu Thanh Han, MD; Nguyen Thanh Vinh, MD; Nguyen Viet Le Tam, MD; Nguyen Minh Phương Dung, MD. Department of Cardiovascular Surgery and Intervention, Danang Hospital, Vietnam.

Bs. Nguyễn Bá Triệu, Bs. Nguyễn Hữu Thành Hãn, Bs. Nguyễn Thanh Vinh, Bs.Nguyễn Minh Phương Dung, Bs. Nguyễn Viết Lê Tâm. Khoa Phẫu thuật - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, Việt Nam.