THÔNG TIN NGOẠI KHOA


1.  KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT MÔ MỀM VÙNG CỔ - BÀN TAY BẰNG VẠT DA CÂN
    Bs.Phạm Trần Xuân Anh, Đỗ Văn Hùng, Dương Ngọc, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Quốc Việt

2.  
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠO HÌNH DỊ TẬT KHUYẾT VÀNH TAI BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
RECONSTRUCTION OF CONGENITAL AURICULAR MALFORMATIONS - THE FIRST ACHIEVEMENT AT DANANG HOSPITAL
     Dr: Phạm Trần Xuân Anh,Đỗ Văn Hùng,Dương Ngọc, Nguyễn Hữu Hưng,Nguyễn Quốc Việt( DaNang Hospital ), Hiramoto Michiaki,M.D,D.M.S, ( Department of Plastic and Reconstructive Surgery,Saiseikai Nakatsu Hospital,Osaka-Japan )

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VI PHẪU THUẬT DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Bs Trà Tấn Hoành – Bs Lê Quang Huy - Bs An Trí Dũng -Bs Hồ Mẫn Vĩnh Phú - Bs Nguyễn Ngọc Bá và các Bs trong Khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện Đà Nẵng

4. ĐIỀU TRỊ PHẨU THUẬT LAO CỘT SỐNG NHÂN 5 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
Bs Nguyễn Hữu Lâm - Bs Nguyễn Ngọc Bá - Bs Lê Quang Chí Cường - Bs Lê Nghiêm Bảo và cộng sự

5. THAY KHỚP GỐI NHÂN TẠO
Bs Lê Văn Mười - Khoa Ngoại CT- CH

6. HOẠI TỬ CHỎM XƯƠNG ĐÙI
Bs Lê Văn Mười - Khoa Ngoại CT- CH

Các bản tin khác :