NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP: BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU MUỘN MỨC ĐỘ NẶNG SAU CẮT POLYPE ĐẠI TRÀNG, ĐIỀU TRỊ CẦM MÁU THÀNH CÔNG BẰNG KỶ THUẬT KẸP HEMOCLIP


Các bản tin khác :