THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2022 - CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM, HÃY LÊN TIẾNG PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI, BẠO LỰC TRẺ EM

(08/06/2022)
Với Chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 sẽ được triển khai từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022 với các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông như:
  • Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.
  • Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
  • Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
  • Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.
  • Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
  • Hãy gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
  • Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.
  • Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại.  Nói “không” với xâm hại trẻ em.
Tháng hành động vì trẻ em nhằm tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em.
Tháng hành động cũng kêu gọi cộng đồng quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh./.