TĂNG CƯỜNG “CHĂM SÓC TOÀN DIỆN VÀ SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI”

(12/09/2020)
     Để tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện, đặc biệt trong tình hình mới - khi người nhà người bệnh không được vào thăm, nuôi bệnh, vừa qua, phòng Điều dưỡng - bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với khoa Dược tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về tăng cường “Chăm sóc toàn diện và sử dụng thuốc cho người bệnh trong giai đoạn mới - phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2” (Theo Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 về hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện).
BS.CKII Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi sinh hoạt
     BS.CKII Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc bệnh viện chỉ đạo buổi sinh hoạt. Cùng sự tham gia của các điều dưỡng trưởng khoa trong bệnh viện.
 
Ths.ĐD Nguyễn Thị Phúc - điều dưỡng trưởng bệnh viện phát biểu tại buổi sinh hoạt
Buổi sinh hoạt gồm các nội dung:
- Trình bày hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện theo Thông tư 07/2011/TT-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011.
- Trình bày cách phòng ngừa trong sử dụng thuốc.
- Kinh nghiệm chăm sóc người bệnh tại khoa lâm sàng trong tình hình mới.
    Qua thời gian thực hiện “Chăm sóc người bệnh toàn diện trong giai đoạn mới”, hạn chế tối đa người nhà vào nuôi bệnh nhằm phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2, các khoa lâm sàng thuộc bệnh viện Đà Nẵng đã có một số thuận lợi cũng như gặp phải những khó khăn.
Thông qua buổi sinh hoạt, các điều dưỡng trưởng khoa đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện trong giai đoạn mới đồng thời hạn chế những khó khăn gặp phải trong thời gian qua.