PHÒNG KHÁM VÀ QUẢN LÝ HEN / BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

(08/03/2018)
Ngày 08/3/2018 bệnh viện Đà Nẵng đã thành lập phòng khám chuyên quản lý hen / bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
- Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng quyết định thành lập
- Chuyên trách: 01 điều dưỡng và 01 bác sỹ khoa hô hấp
- Kiêm nhiệm: Cán bộ khoa Nội hô hấp bệnh viện Đà Nẵng
- Địa điểm: Phòng khám quản lý hen / bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đặt tại tầng 01 khu khám bệnh
Chức năng nhiệm vụ:
          - Quản lý ngoại trú bệnh nhân hen / bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
          - Tổ chức và điều hành câu lạc bộ bệnh nhân hen / bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
          - Tư vấn sức khỏe các bệnh lý hô hấp (phổi)
          - Chỉ đạo tuyến
Chúng tôi mong muốn đem lại cho bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính một lá phổi khỏe:
          + Khám, chẩn đoán, điều trị, cấp thuốc và quản lý bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đúng theo tiêu chuẩn của bộ y tế và quốc tế (GOLD, GINA, WHO …)
          + Hướng dẫn người bệnh hiểu biết về bệnh, diễn tiến và tiên lượng bệnh trong tương lai, biết cách xử lý các tình huống đợt cấp tại nhà. Biết cách phòng tránh các yếu tố khởi phát đợt cấp cũng như phòng tránh các yếu tố nguy cơ.
          + Hướng dẫn cách dùng thuốc đúng và tuân thủ điều trị hợp lý.
          + Kết nối điều trị nội trú và ngoại trú trong điều trị đợt cấp và điều trị duy trì, dự phòng tại nhà.
          + Nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hòa nhập cộng đồng.
+ Giảm gánh nặng về chi phí điều trị bệnh, tham gia lao động sản xuất được nhiều hơn.