HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2022

(08/06/2022)
“Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” - đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (1/6 - 30/6/2022) và Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022.
Description: Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực gia đình - Ảnh 1.
Thông điệp truyền thông tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình:
  • “Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc”
  • “Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng”
Thông điệp truyền thông Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6:
  • “Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu”
  • “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
Đây là hoạt động ý nghĩa, tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đồng thời thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa, vun đắp truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và phát triển bền vững.