HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “QUẢN LÝ BỆNH LÝ TIM MẠCH ĐƯƠNG ĐẠI: TỐI ƯU HÓA ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM”

(04/04/2022)
Ngày 31/3, bệnh viện Đà Nẵng tham gia Hội thảo trực tuyến “Quản lý bệnh lý tim mạch đương đại: Tối ưu hóa điều trị nội khoa suy tim phân suất tống máu giảm”.
Hội thảo do bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức trực tiếp tại bệnh viện Chợ Rẫy và trực tuyến qua Webinar đến các điểm cầu: bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Đa khoa Bình Định, bệnh viện Đa khoa Bình Dương, bệnh viện Đa khoa TT An Giang, bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ.
Tại điểm cầu bệnh viện Đà Nẵng, BSCKII Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc bệnh viện chủ trì điều phối. Cùng sự tham gia của các bác sĩ, dược sĩ tại bệnh viện.
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày và tham gia thảo luận các vấn đề: khuyến cáo ESC- HF 2021: đâu là điểm mới áp dụng vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam?, Từ RCT đến RWE: những lưu ý tối ưu hóa lợi ích chẹn beta trong điều trị nội khoa suy tim phân suất tống máu giảm, lợi ích nhóm của chẹn beta trong tim mạch…
Sau buổi Hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ được bệnh viện Chợ Rẫy cấp chứng nhận đào tạo liên tục.