Hội thảo chuyên đề cải tiến chất lượng y tế: con đường từ áp dụng chuẩn chất lượng Quốc tế đến y tế tinh gọn (LEAN)

(12/02/2018)
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ y, Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo và tổ quản lý chất lượng của 16 đơn vị thuộc ngành y tế thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, Hội đồng Quản lý chất lượng, Hội đồng mạng lưới chất lượng Bệnh viện Đà Nẵng.         Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Australia và Hoa Kỳ. Báo cáo viên chính là Ông Micheal Guiliano – Giám đốc điều hành Hội đồng Australia về tiêu chuẩn y tế quốc tế (ACHS). Trong Hội thảo đã có 4 bài báo cáo:
- Tổng quan về chứng nhận chất lượng quốc tế dành cho bệnh viện. Kinh nghiệm triển khai  hiệu quả chuẩn chất lượng quốc tế vào Bệnh viện từ Hội Đồng Tiêu Chuẩn Chất Lượng Úc (ACHS – The Australian Council on Healthcare Standard).
- Chương trình Chỉ số chất lượng Lâm sàng (Clinical Indicator Program): vai trò trong cải tiến chất lượng điều trị và cách thức triển khai hiệu quả tại các Bệnh viện.
- Áp dụng LEAN trong cải tiến chất lượng y tế - Bài học từ Bệnh viện  Virginia Mason - Mỹ.
- Bài học LEAN từ Bệnh viện Virginia Mason – Mỹ. Đề án Ứng dụng vào nghiên cứu cải tiến xe gây mê tại Bệnh viện Đà Nẵng.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI THẢO