HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

(31/12/2021)
Sáng 29/12, bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
Tham dự có đồng chí Huỳnh Trung Hậu, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối, BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Về phía bệnh viện Đà Nẵng, tham dự có TS.BS Lê Đức Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy bệnh viện cùng các đại biểu đại diện cho các khoa, phòng của bệnh viện tham dự qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.
BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố phát biểu tại Hội nghị
Năm 2021, bệnh viện Đà Nẵng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCCVC, bệnh viện đã cố gắng vượt qua những khó khăn để cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trong năm.
TS.BS Lê Đức Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Hội nghị đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (nhiệm kì 2021-2023) năm 2021 và phương hướng năm 2022. Đồng thời tổng hợp ý kiến và trả lời kiến nghị của Hội nghị cán bộ công chức viên chức cấp khoa, phòng; thảo luận, tham luận làm rõ một số vấn đề cần quan tâm ở đơn vị…
Các đại biểu tham gia Hội nghị qua hình thức trực tiếp và trực tuyến
Hội nghị đã thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện, thông qua Nghị quyết Hội nghị và các đại biểu đã thống nhất với Dự thảo Nghị quyết của bệnh viện.
Hội nghị thống nhất với Dự thảo Nghị quyết bệnh viện
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đoàn Thư kí Hội nghị
BSCKII Thái Bá Sỹ, Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo Tổng kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
(nhiệm kì 2021-2023) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
BSCKII Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Đà Nẵng báo cáo Hội nghị CBCCVC cấp khoa, phòng năm 2021.
BS Trần Lộc, đại diện phòng Kế hoạch Tổng hợp báo cáo tham luận “Thực hiện kiểm soát dịch bệnh an toàn, hiệu quả đảm bảo thu dung điều trị và phát triển bệnh viện nhằm thích ứng linh hoạt theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính Phủ”.
BSCKII Trần Thị Tín, đại diện phòng Quản lí chất lượng báo cáo tham luận
“Áp dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình hình mới”.
 
BSCKII Đặng Thị Mỹ Hạnh, đại diện phòng Chỉ đạo tuyến trình bày tham luận
“Định hướng mở rộng phát triển đào tạo theo nhu cầu xã hội thích ứng linh hoạt trong tình hình mới”.
BSCKII Nguyễn Minh Hải đại diện khoa Ngoại tim mạch trình bày báo cáo
“Ứng dụng các trang thiết bị y tế mới được đầu tư vào công tác điều trị một cách đồng bộ, kịp thời và hiệu quả”.
ThsĐD Nguyễn Thị Phúc báo cáo tham luận “Công tác chăm sóc toàn diện và sự an tâm tin tưởng của người bệnh
đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay”
Đồng chí Trương Phạm Hoàng Quyên, thay mặt Đoàn Thư ký Hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2021.