Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

(14/01/2022)
Chiều 12/1, Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Các đồng chí tham gia Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022)
và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Tham dự và phát biểu chỉ đạo Lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố
tham dự và phát biểu chỉ đạo Lễ tổng kết
Về phía Đảng bộ bệnh viện Đà Nẵng, tham dự có đồng chí Lê Đức Nhân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cùng các đồng chí UVBTV, UVBCH, UVUBKT Đảng ủy, các tổ chức Đoàn thể và toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng tham dự trực tuyến và trực tiếp qua các điểm cầu tại chi bộ và bệnh viện dã chiến số 1.
Đồng chí Lê Đức Nhân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng đọc diễn văn
kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022).
Hội nghị đã được nghe diễn văn kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022); báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.
Đồng chí Phạm Trần Xuân Anh, UVBTV báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Phát biểu chỉ đạo tai Lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá và ghi nhận những kết quả Đảng bộ Bệnh viện đã đạt được đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; rà soát việc xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết các cấp; đẩy mạnh triển khai các văn bản của Trung ương, của Thành ủy, của Đảng ủy Khối; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận của Đảng...
Đồng chí Trần Thị Khánh Ngọc - PBT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.
Để ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các Chi bộ trực thuộc, cá nhân các đồng chí đảng viên, tại Lễ tổng kết, Đảng ủy Bệnh viện đã tặng Giấy khen cho 3 Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021 và 57 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Đảng ủy Bệnh viện tặng Giấy khen cho 3 Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021
gồm: Chi bộ Văn phòng I, chi bộ khoa Khám bệnh và chi bộ khoa Gây mê hồi sức.
Đảng ủy Bệnh viện Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 57 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Đảng ủy Bệnh viện Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 57 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Đảng ủy Bệnh viện Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 57 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Đảng ủy Bệnh viện Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 57 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.