CHUNG TAY CHẤM DỨT BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

(26/11/2020)
     Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12 trên phạm vi cả nước nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
     Đồng thời, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
     UBND thành phố Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
     Tại bệnh viện Đà Nẵng, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới luôn được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ nhân viên bệnh viện, người bệnh và người nhà người bệnh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
     Bệnh viện lồng ghép tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng háng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện, trong hoạt động của các đoàn thể như công đoàn, Ban nữ công, đoàn thanh niên. Ban Giám đốc, Ban chủ nhiệm khoa phòng phổ biến nội dung cả tháng hành động trong các buổi họp giao ban khoa, phòng và bệnh viện, tại các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh tại khoa và bệnh viện.