Bệnh viện Đà Nẵng triển khai đăng ký khám bệnh bằng máy tự động

(11/12/2017)
 QUY TRÌNH
ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG

 
Bước 1: Đưa mã vạch của thẻ BHYT vào ô tròn ĐỌC THẺ của máy đăng ký khám bệnh


 

Bước 2: Kiểm tra thông tin trên màn hình đúng với thẻ bảo hiểm y tế.


                                   
 
Bước 3: Chọn dịch phòng khám bệnh từ 12 cửa sổ trên màn hình cảm ứng 


 

Bước 4: Chọn “đăng ký khám bệnh” phía trên của màn hình


 
 

Bước 5: Nhận phiếu khám bệnh đã đăng ký từ khe in phiếu khám bệnh
 

  
 
 Lưu ý: Để tránh rơi, mất phiếu khám bệnh vừa được trích xuất từ máy, đề nghị người bệnh đính phiếu khám bệnh vào Sổ khám bệnh
   
Bước 6: Đến phòng khám được in trên phiếu và nộp sổ khám bệnh tại bàn đón tiếp trước phòng khám
 
* Lưu ý: Người bệnh đã khám bệnh trước đó 01-03 ngày, nếu đi khám bệnh trở lại phải vào quầy tiếp đón để đăng ký, máy sẽ tự động từ chối những trường hợp này.