BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 2020

(13/07/2020)
   Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 với chủ đề: “Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19”. Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động “Hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020” bằng việc tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch CoVid-19 cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và người dân.
   Tích cực tuyên truyền đến người bệnh, người nhà người bệnh nâng cao ý thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể như: thu gom rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện ăn uống hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh dịch bệnh… Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19; vệ sinh các khoa/phòng và môi trường trong bệnh viện.
   Với ý nghĩa của Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân, mỗi người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng... góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe trong mùa dịch Covid-19.
   CÁC THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 2020 CỦA BỘ Y TẾ
1. Rửa tay với xà phòng là biện pháp đơn giản, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.
2. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn.
3. Thường xuyên rửa tay với xà phòng có thể giúp bạn phòng tránh các bệnh truyền nhiễm.
4. Thường xuyên sát khuẩn tay - phòng, chống dịch COVID-19.
5. Thường xuyên rửa tay với xà phòng vào các thời điểm quan trọng:
     - Trước khi chế biến thức ăn.
     - Trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn.
     - Sau khi đi vệ sinh.
     - Sau khi làm vệ sinh cho trẻ.
6. Hãy rửa tay sạch sẽ trước khi nấu nướng và chế biến thức ăn.
7. Rửa tay sạch vì sức khoẻ và sự phát triển của trẻ em.
8. Rửa tay sạch đồng nghĩa với sức khoẻ và sự phát triển của trẻ em.
9. Sát khuẩn tay trước và sau khi làm việc - phòng, chống dịch COVID-19.
10. Hãy đeo khẩu trang thường xuyên để phòng, chống dịch COVID-19.
11. Đo kiểm tra thân nhiệt trước khi làm việc - phòng, chống dịch COVID-19.
12. Tăng cường thông khí tại nhà, nơi làm việc và trường học để phòng, chống dịch COVID-19.
13. Vệ sinh khử khuẩn và vệ sinh trường, lớp - phòng, chống dịch COVID-19.
14. Người lao động hãy sử dụng đầy đủ phương tiện cá nhân - phòng, chống dịch COVID-19.
15. Không dùng chung các vật dụng cá nhân, cốc uống nước, bát, đĩa, khăn mặt để phòng, chống dịch COVTD-19.
16. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/sau mỗi lần đưa đón khách - phòng, chống dịch COVID-19.
17. Rác thải lây nhiễm phải được thu gom và xử lý hàng ngày để phòng, chống dịch COVID-19. Hãy thải bỏ khẩu trang đã dùng vào thùng rác có nắp đậy góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
18. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam.
19. Vệ sinh sạch sẽ vì sức khỏe của bạn và cộng đồng
20. Vệ sinh sạch sẽ - Đẩy lùi dịch bệnh - Sức khỏe nâng cao.
21. Vệ sinh sạch sẽ là cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả.
22. Vệ sinh sạch - Môi trường xanh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh.
23. Vệ sinh sạch sẽ - Cộng đồng khỏe mạnh - Đất nước phồn vinh.
24. Sừ dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới.
25. Giữ gìn vệ sinh vì sức khỏe của bạn và gia đình.
26. Vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao.
27. Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn.
28. Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với xà phòng.
29. Vệ sinh phòng bệnh - Nâng cao sức khỏe.
30. Vệ sinh cá nhân và Vệ sinh môi trường góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh.
31. Giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch, bệnh