Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

(20/12/2016)
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ chi tiết: 124 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Số giấy phép hoạt động:0519/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 12/8/2014 

Tuyến trực thuộc: Tỉnh/Thành phố 

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Hạng bệnh viện: Hạng I 

Loại bệnh viện: Đa khoa

TẢI VỀ FILE PDF

TẢI VỀ FILE EXCEL


Tải tẹp đính kèm