Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015

(21/12/2015)
(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ) 
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 
Địa chỉ chi tiết: 124 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Số giấy phép hoạt động:0519/SYT­GPHĐ Ngày cấp: 12/8/2014 
Tuyến trực thuộc: Tỉnh/Thành phố 
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
Hạng bệnh viện: Hạng I
Loại bệnh viện: Đa khoa
Tải tẹp đính kèm