Triển khai khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu và điều chỉnh công tác khám sức khỏe tại Bệnh viện Đà Nẵng

(21/07/2020)
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

                                                                                       
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2020
 
V/v triển khai khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu
và điều chỉnh công tác khám sức khỏe tại Bệnh viện Đà Nẵng
     Để đáp ứng nhu cầu cũng như tăng cường sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện, Bệnh viện Đà Nẵng trân trọng thông báo việc triển khai khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa da liễu và điều chỉnh công tác khám sức khỏe tại bệnh viện, chi tiết như sau:
1. Đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu:
  • Triến khai        : 01 bàn khám chuyên khoa da liễu
  • Địa điểm          : Tại Tầng 3, Khu khám bệnh
  • Thời gian        :Từ 7g00 - 11g30 các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu (không kể lễ, tết) kể từ ngày 21/7/2020
  • Đối tượng        : Người bệnh không có BHYT và khám theo yêu cầu
  • Giá dịch vụ      : Theo bảng giá quy định hiện hành
2. Đối với việc tổ chức khám sức khỏe như khám sức khỏe cho lái xe, khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe đi nước ngoài..., để đảm bảo tính chính xác các xét nghiệm đi kèm, Bệnh viện Đà Nằng chỉ tổ chức vào các buổi sáng các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu (không kể lễ, tết), từ 7g00 - 11g30.
        Trân trọng kính báo!

 

GIÁM ĐỐC

    (đã ký)

 

Lê Đức Nhân