Tổ chức chương trình tư vấn cho bệnh nhân suy thận mạn

(15/09/2018)
THÔNG BÁO
(Về việc tổ chức chương trình tư vấn cho bệnh nhân suy thận mạn)
          Nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về bệnh suy thận, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân suy thận mạn đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Nay, khoa Nội thận – nội tiết kính thông báo đến các bệnh nhân và thân nhân với nội dung như sau:
  1. Đối tượng tham gia:
  • Tất cả các bệnh nhân, thân nhân suy thận mạn đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.
  1. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian: Vào lúc 8h30 – 11h ngày thứ 7 (15/9/2018).
  • Địa điểm: Tiền sãnh khoa Nội thận – Nội tiết, tầng 6 khu B , Bệnh viện Đà Nẵng.
  1. Nội dung tư vấn:
  • Ths.Bs. Đặng Anh Đào: Giới thiệu chương trình và nêu tổng quan về tình hình suy thận mạn.
  • Ths.Bs Lê Thị Tiến: Chế độ dinh dưỡng ở bệnh nhân suy thận mạn.
  • Ths.Bs Lê Trung Thế: Những dấu hiệu nhận biết sớm bệnh thận mạn
  • Ths.Bs Nguyễn Ngọc Quý: Liệu pháp Keto Acid ở bệnh thận mạn.
Kính mời các bệnh nhân và thân nhân có nhu cầu quan tâm đến tham dự buổi tư vấn về bệnh suy thận mạn.
      Trân trọng kính mời!