Thư mời chào giá về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm, trang bị bảo hộ phòng chống dịch

(23/07/2021)
Kính gửi: Các đơn vị phân phối hàng hóa trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm và trang bị bảo hộ phòng chống dịch.
Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thiết lập Bệnh viện Dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19;
Căn cứ Công văn số 894/BVĐN-KHTH ngày 23/7/2021 của Bệnh viện Đà Nẵng về Đề án thiết lập Bệnh viện Dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 (lần 2 có bổ sung chỉnh sửa);
Bệnh viện Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm trang bị bảo hộ phòng chống dịch, trang thiết bị vật tư y tế và sinh phẩm hóa chất phục vụ cho công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1. (Chi tiết nhu cầu hàng hóa được đính kèm)
Bệnh viện kính mời Quý công ty tham gia chào giá về Khoa Dược -  Bệnh viện Đà Nẵng – 124 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Hồ sơ chào giá gồm các loại giấy tờ như sau:
- Bảng báo giá theo mẫu Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 (do đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu công ty).
- Quyết định trúng thầu hoặc Hợp đồng cung ứng  hoặc Hóa đơn bán hàng của các cơ sở y tế trong nước có mặt hàng mời chào giá. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp báo giá.
- Hồ sơ sản phẩm.
- Giấy chứng nhận chất lượng của sản phẩm.
Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa hàng hóa phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1.

File đính kèm