THƯ MỜI CHÀO GIÁ Về việc cung cấp vật tư thay thế hệ thống đèn cực tím, lõi lọc cho hệ thống lọc nước RO khu A, khu B dùng cho chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà nẵng ngày 01/07/2022

(01/07/2022)