THƯ MỜI CHÀO GIÁ Hàng hóa vật tư phục vụ việc sản xuất F18-FDG và chụp PET/CT tại Bệnh viện Đà Nẵng 16032023

(16/03/2023)

Các bài viết khác


THÔNG BÁO V/v mời chào giá: Dịch vụ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2023 cho Bệnh viện Đà Nẵng (bao gồm Trung tâm tim mạch giai đoạn 1,2) ngày 20 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Mua vật tư đồ nước sửa chữa và thay thế cho các khoa phòng 20032023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Dịch vụ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2023 cho Bệnh viện Đà Nẵng 20032023

THÔNG BÁO V/v Mời chào giá: Hàng hóa, vật tư, linh kiện, dịch vụ phục vụ việc sửa chữa thiết bị cho Bệnh viện Đà Nẵng ngày 14 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Hàng hóa vật tư linh kiện dịch vụ phục vụ việc sửa chữa thiết bị cho Bệnh viện Đà Nẵng 14032023

THÔNG BÁO V/v Mời chào giá: Thay thế màng lọc RO, xét nghiệm hệ thống nước dùng cho chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày 13 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Thay thế màng lọc RO xét nghiệm hệ thống nước dùng cho chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng 13032023

THÔNG BÁO V/v mời chào giá: Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Đà Nẵng ngày 10 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Đà Nẵng 10032023

THÔNG BÁO Về việc mời chào giá: Vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho Bệnh viện Đà Nẵng ngày 08 tháng 3 năm 2023