THÔNG BÁO Về việc mời chào giá: Mua hóa chất vệ sinh cho Bệnh viện Đà Nẵng ngày 22 tháng 5 năm 2023

(22/05/2023)