THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN NĂM 2018

(22/11/2018)
Để không ngừng cập nhật kiến thức Hồi sức Tích cực Chống độc cho Cán bộ Y tế chuyên ngành, phát huy phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến ứng dụng trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân, tạo môi trường sinh hoạt khoa học cho các đồng nghiệp, tiến tới thành lập Phân hội Hồi sức tích cực Chống độc Miền trung Tây nguyên, Bệnh viện Đà Nẵng được sự chỉ đạo của Hội Hồi sức Tích cực Chống độc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học chuyên ngành Hồi sức Tích cực Chống độc khu vực Miền trung Tây nguyên vào ngày 14/12/2018.
Hội nghị lần này sẽ có sự tham gia của nhiều Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành Hồi sức tích cực Chống độc Việt Nam cùng đông đảo đồng nghiệp Bác sĩ đang làm việc ở các bệnh viện khu vực Miền trung Tây nguyên.
Chương trình hội nghị dự kiến như file đính kèm
Đăng ký tham dự hội nghị: BSCK2 Hồ Đắc Hạnh: hodachanh03@yahoo.com
Tel: 0913488620