Thông báo thư mời chào giá Mua sắm vật tư y tế, hóa chất năm 2021 sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng

(10/10/2020)