THÔNG BÁO nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 AL

(31/03/2020)
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

                                                                        Đà Nẵng, ngày 30  tháng 3  năm 2020
THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 AL

     Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 01 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (nhằm thứ năm, ngày 02/4/2020).  Vì vậy, Bệnh viện Đà Nẵng xin thông báo:

         - Không triển khai công tác khám bệnh tại Khu Khám bệnh cho các đối tượng: BHYT, không có BHYT và khám bệnh theo yêu cầu trong ngày thứ năm, 02/4/2020.

         - Công tác khám chữa bệnh cấp cứu vẫn được triển khai 24/24h

Bệnh viện Đà Nẵng trân trọng kính báo! 

Giám Đốc

(đã ký)

Lê Đức Nhân