Thông báo nghỉ Lễ 30/4-1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018

(23/04/2018)

Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ 4 ngày liên tục đối với dịp Lễ 30/4 và 1/5/2018.  Vì vậy,  hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dịch vụ, dịch vụ theo yêu cầu và bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ thực hiện như sau:

1.Đối với ngày Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch nhằm thứ 4, 25/4/2018:

-Không triển khai khám bệnh, chữa bệnh dịch vụ, dịch vụ theo yêu cầu và bảo hiểm y tế

2.Đối với dịp Lễ 30/4 và 1/5/2018 kéo dài 4 ngày từ 28/4/2018-01/5/2018:

-Triển khai khám bệnh, chữa bệnh dịch vụ, dịch vụ theo yêu cầu và bảo hiểm y tế vào 2 ngày 28/4/2018-29/4/2018 (nhằm thứ bảy và chủ nhật)

* Lưu ý: Công tác khám chữa bệnh cấp cứu vẫn được triển khai 24/24h

Bệnh viện Đà Nẵng trân trọng kính báo!

                                                             GIÁM ĐỐC

                                                            Lê Đức Nhân