THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4- 01/5.

(29/04/2020)
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

                                                                                       Đà Nẵng, ngày 27  tháng 4  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ 30/4-1/5 năm 2020

     Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 04 ngày trong dịp Lễ chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (từ 30/4/2020-03/5/2020).  Vì vậy,  hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ thực hiện như sau:

- Không triển khai khám bệnh (BHYT, không có BHYT và yêu cầu) vào thứ năm và thứ sáu (30/4/2020-01/5/2020)

- Vẫn triển khai khám bệnh BHYT, không có BHYT và yêu cầu vào thứ bảy 02/5/2020

- Tiếp tục tổ chức khám bệnh BHYT, không có BHYT vào chủ nhật ngày 03/5/2020

* Lưu ý: Công tác khám chữa bệnh cấp cứu vẫn được triển khai 24/24h

Bệnh viện Đà Nẵng trân trọng kính báo!

GIÁM ĐỐC

    (đã ký)

 

Lê Đức Nhân