THÔNG BÁO Mời chào giá: Cung cấp linh kiện sửa chữa thiết bị tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày 22 tháng 5 năm 2023

(23/05/2023)