THÔNG BÁO KHẨN Về việc triển khai các hoạt động của bệnh viện trong giai đoạn 2 sau kết thúc cách ly (Từ ngày 29/08/2020 đến 2 tuần sau)

(01/09/2020)