THÔNG BÁO HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: HẠ THÂN NHIỆT CHỈ HUY

(24/07/2020)
- Thời gian: 07h30 - 16h30, ngày 28/07/2020 (thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tim mạch - bệnh viện Đà Nẵng (138-140 Hải Phòng)
- Nội dung chương trình:
   + Giới thiệu về các phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy. Giới thiệu về tính năng , đặc điểm của Aretic Sun 5000: Prof. Fabio S.Taccone
   + Hạ thân nhiệt trên nhóm bệnh nhân ngừng tin: Dr.Mark Dunn
   + Hạ thân nhiệt trên nhóm bệnh nhân kiểm soát sốt thần kinh: Prof Sombat, Dr.Hoang JH
   + Phân tích case lâm sàng: TS BS. Đỗ Ngọc Sơn
Kính mời các bác sĩ quan tâm tham dự!
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm đào tạo - bệnh viện Đà Nẵng: 02363.824.730