Thông báo chào giá Mua sắm vật tư y tế, hóa chất năm 2021 sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng

(04/01/2021)
1. Nội dung mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất năm 2021 sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng.
2. Chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng (theo Phụ lục đính kèm).
3. Thời gian nộp báo giá: Trước 10h00 ngày 20/01/2021.
4. Hồ sơ (bản cứng và bản mềm) xin gửi về:
- Bản cứng: Khoa Dược – Bệnh viện Đà Nẵng.
Địa chỉ: 124 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0905.523.405 (Ds. Nguyễn Thị Phương Trinh).
- Bản mềm: gửi qua địa chỉ Email: kduocbvdn@gmail.com
II. Hướng dẫn chi tiết:
(14). Phân loại: Phân loại TTBYT theo Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết về việc phân loại TTBYT
(15). Phân nhóm: Phân nhóm theo nội dung tại Thông tư 14/2020/TT-BYT
(16). Giấy lưu hành tự do: Liệt kê  tên nước cấp giấy lưu hành tự do cho hàng hóa đó để chứng minh cho nội dung Phân nhóm.
Công ty cung cấp đầy đủ giấy tờ kèm theo để chứng minh thông tin các cột 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính pháp lý của các giấy tờ đã cung cấp.
Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.
Trân trọng./.