Danh sách số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin Covid-19

(10/03/2020)
ĐNO - Để chủ động trong phòng, chống Covid-19, UBND thành phố Đà Nẵng công bố các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về Covid-19 và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.