CẢI TIẾN QUI TRÌNH LẤY MẪU

(05/11/2018)
Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người bệnh trong công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện nói chung và các khoa xét nghiệm nói riêng, được sự quan tâm cho phép của Lãnh đạo Bệnh viện, các khoa xét nghiệm đã áp dụng công nghệ thông tin vào qui trình lấy mẫu, trả kết quả cũng như quản lý thông tin người bệnh trong suốt quá trình khám và điều trị tại Bệnh viện.
Tại khu lấy mẫu tập trung cho người bệnh, hiện đã được trang bị hệ thống máy quét và in barcode tự động. Sau khi được khám, chỉ định xét nghiệm, người bệnh sẽ được hướng dẫn đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm, rút số thứ tự tự động. Sau đó sẽ được gọi lên bàn cấp code theo số thứ tự của mình. Tại đây, toàn bộ thông tin của người bệnh và chỉ định xét nghiệm được mã hóa bằng mã vạch, tự động in ra và được dán lên các ống mẫu tương ứng, và tất cả sẽ được chuyển đến bàn lấy mẫu. Nhân viên xét nghiệm sẽ tiến hành lấy mẫu và hẹn giờ trả kết quả cho người bệnh.


Qui trình mới rút ngắn được thời gian chờ đợi của người bệnh, đồng thời giảm thiểu được sai sót trong quá trình thu thập mẫu và tiếp nhận thông tin người bệnh, đảm bảo kết quả xét nghiệm được trả nhanh chóng, kịp thời, chính xác, và có độ tin cậy cao nhằm đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn sự hài lòng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người bệnh.