KHOA Y HỌC HẠT NHÂN

 

 

1. Lãnh đạo khoa:

  • Trưởng khoa: BS.CK1 Lê Thế Cánh
  • Phó trưởng khoa: BS.CK2 Nguyễn Văn Minh
  • Điều dưởng trưởng khoa: CN Trần Văn Bình
  • Nhân lực:   Tổng số 16

- BS.CK2: 01

- BSCK1: 03

- KSVLHN 01

- CNXN: 01

- CĐXN: 01

- CNĐD: 01

- ĐD: 02

- CĐCĐHA: 01

- KTVCĐHA: 04

- NVPV: 01

2. Chức năng nhiệm vụ:

  • Khám và điều trị bằng đồng vị phóng xạ.
  • Thực hiện các XN về YHHN.

3. Trang thiết bị:

- Cyclotron (KOTRON 13 -Korea): 01

- PET/CT (Discovery 710 – GE): 01

- SPECT/CT (Hawkeye 4 - GE): 01

- SPECT (Infinia – GE): 01

4. Các kỹ thuật đã thực hiện: (Tính từ ngày 01/01 đến ngày 14/11 năm 2014):

- Xạ hình tuyến giáp: 359 cas

- Xạ hình thận: 158 cas

- Xạ hình xương: 378 cas

- Xạ hình toàn thân: 612 cas

- Chụp PET/CT trong ung thư: 121 cas

- Tổng số bệnh nhân khám bệnh: 5197 lượt

- Tổng số bệnh nhân điều trị bằng phóng xạ: 239 cas

    (Ung thư tuyến giáp và Basedow)

5. Định hướng phát triển: Trong 2015 sẽ triển khai thường quy:

- Xạ hình tưới máu não.

- Xạ hình tưới máu cơ tim.

SPECT Infinia – GEPET/CT Discovery 710 – GESPECT/CT  – GE
Thông tin-Hướng dẫn-Mẫu phiếu chỉ định chụp PET/CT, SPECT, SPECT/CT