KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Khoa Chống nhiễm khuẩn thành lập từ năm 1998. Đến năm 2009 được đổi tên thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Khoa gồm ba bộ phận:

                 Tổ hành chính – giám sát

                 Tổ tiếp liệu thanh trùng

                 Tổ giặt là.

 • Lãnh đạo khoa :

                 Trưởng khoa: Bs CKI Lê Thị Hồng Chung

                 Điều dưỡng trưởng: CN Huỳnh Thị Thanh

 •  Nhân sự: 

                  2   Bác sỹ

                  3   Cử nhân điều dưỡng

                  3   Điều dưỡng

                  19 Nhân viên phục vụ 

 

 

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm.
 • Xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn  của Bộ Y tế.
 • Phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK; điều tra, báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện và đề xuất giải pháp can thiệp; theo dõi và báo cáo các VK kháng thuốc.
 • Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn tiệt khuẩn, giặt là; cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện.
 • Quản lý, báo cáo các trường hợp phơi nhiễm, tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 • Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

 

 

3. TRANG THIẾT BỊ

 • Hai máy tiệt trùng TUTTNAUER thể tích 800 lít
 • Một máy tiệt trùng HS 6613-1 GETTING thể tích 500 lít
 • Một máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD
 • Một máy rửa khử khuẩn GETTING 46-4
 • Hai máy rửa siêu âm
 • Ba máy ép bao chuyên dụng
 • Hai máy giặt IMESSA 50 kg
 • Một máy sấy IMESSA 50 kg


4. THẾ MẠNH VÀ CÁC KỸ THUẬT NỔI BẬT

 • Các hoạt động KSNK ngày càng được chuẩn hóa, trở thành các hoạt động thường quy, nề nếp tại tất cả các khoa phòng.
 • Giám sát tiệt khuẩn dụng cụ đạt chuẩn quy định.
 • Giảm đáng kể tỷ lệ NKBV.
 • Tư vấn các vấn đề về KSNK cho các khoa trong toàn viện.

 5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Điều tra NKBV chủ động, liên tục, toàn diện.
 • Quản lý NKBV qua hệ thống mạng nội bộ
 • Quản lý người bệnh nhiễm vi khuẩn đa kháng
 • Cung cấp tất cả các bộ dụng cụ chuẩn trong các quy trình chăm sóc bệnh nhân.
 • Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học.