KHOA DINH DƯỠNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lãnh đạo khoa:

            Trưởng khoa: BS.CKII Trần Thị Khánh Ngọc.

2. Nhân sự: 07 nhân viên.

       Trong đó:  -  Bác sỹ CKII : 01

                        -  Kỹ sư CNTP (được đào tạo về DDLS - Tiết chế) : 02

                        -  Nhân viên y tế : 04

 

 

 II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

 

- Tổ chức khám, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân nội và ngoại trú. Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nội trú trong quá trình điều trị.

- Thực hiện các chế độ ăn theo bệnh lý cho bệnh nhân nội trú.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng đối với nhà cung cấp suất ăn bệnh lý và dịch vụ ăn uống trong bệnh viện.

- Tham gia hội chẩn dinh dưỡng và phối hợp điều trị bệnh nhân nặng bằng chế độ dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Xây dựng các tài liệu truyền thông về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe, hướng dẫn thực hiện chế độ ăn bệnh lý và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện và chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế trong hoạt động bệnh viện.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

III. TRANG THIẾT BỊ

- 01 tủ lạnh 500 lit để bảo quản thực phẩm;

- 01 tủ lạnh để lưu mẫu thực phẩm;

- 01 máy đóng nút chai để phục vụ bệnh nhân nặng ăn qua sonde;

- Hệ thống bếp được xây dựng 01 chiều.

 

IV. THẾ MẠNH VÀ CÁC KỸ THUẬT NỔI BẬT

- Công tác dinh dưỡng của bệnh viện Đà Nẵng được chia làm 02 bộ phận, đó là bộ phận chuyên môn về dinh dưỡng và phục vụ bệnh nhân nặng do cán bộ nhân viên Khoa Dinh Dưỡng thực hiện, còn lại là bộ phận phục vụ trực tiếp (cung cấp suất ăn và làm các dịch vụ khác về dinh dưỡng) do công ty dịch vụ  An Thạnh đấu thầu với bệnh viện đảm nhiệm nhưng chịu sự kiểm tra, giám sát và chỉ đạo về chuyên môn của Khoa Dinh dưỡng.

- Khoa đã xây dựng và triển khai thí điểm tại 01 khoa về việc cung cấp chế độ ăn bệnh lý áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường và bệnh nhân bị bệnh thận. Từ chỗ trong một thời gian dài bệnh nhân đến viện tự lo ăn uống và ăn uống tự do không được kiểm soát đến nay bệnh nhân nằm tại Khoa Nội thận - Nội tiết bệnh viện Đà Nẵng được ăn theo chế độ ăn bệnh lý được phục vụ tại giường.

- Thường xuyên hội chẩn về dinh dưỡng, và xây dựng chế độ ăn đặc biệt cho bệnh nhân của các khoa phòng điều trị.

- Hàng ngày khoa đều kiểm tra giám sát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu nhập vào đến khâu chế biến, lưu mẫu thức ăn, đảm bảo không xảy ra trường hợp ngộ độc thức ăn nào trong suốt thời gian qua.

 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Xây dựng Khoa Dinh dưỡng thành một Khoa đảm bảo nuôi dưỡng bệnh nhân ăn theo chế độ ăn của bệnh viện, phát triển chuyên sâu về tiết chế dinh dưỡng.

- Tổ chức phục vụ các chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh như một chế độ điều trị. Phát triển thêm việc triển khai chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân ở các khoa lâm sàng khác, tiến tới việc triển khai chế độ ăn bệnh lý trong toàn bệnh viện.

- Thành lập mạng lưới dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện với người bệnh là trung tâm, tất cả mọi hoạt động của các đơn vị trong bệnh viện đều nhằm mục đích chung là phục vụ người bệnh.

- Tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân nội và ngoại trú, các bệnh lý cần có chế độ ăn điều trị, đặc biệt đối với các bệnh mạn tính.

- Tiếp tục mở rộng và triển khai phòng khám tư vấn dinh dưỡng.

- Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học./.