PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

I. Quá trình hình thành và phát triển:

Được thành lập năm 1976.

- Từ 1976 - 2000:

Trưởng phòng: Mai văn Khiêm. 

- Từ 2000 - 2011:

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Sơn. 

- Từ 2013 - 2019:

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đức.
- Từ 2021:
Trưởng phòng: Nguyễn Duy Thanh

 II. Chức năng, nhiệm vụ:

1.Chức năng:

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả. 

2.Nhiệm vụ:

Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện, phòng lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chứcthực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

 Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị y tế cho khoa phòng sử sụng theo quy định.

 Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn.

 Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy. Đối với những máy đắt tiền, kỹ thuật mới  phải có người trực tiếp bảo quản và  sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.

 Phối hợp với các khoa phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn giám sát các khoa phòng sử dụng thiết bị y tế đúng quy định, nhằm khai thác sử dụng hết các tính năng kỹ thuật của thiết bị đã lắp đặt, bảo đảm đạt hiệu suất họat động cao, hiệu quả và tiết kiệm.

III. Tình hình nhân sự:

1.Nhân lực:

Tổng cộng: 16, trong đó:

Kỹ sư, cán bộ đại học: 8

Trung cấp, công nhân kỹ thuật: 8

2.Sơ đồ tổ chức:

2.1. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn.

          2.1.1 Trưởng phòng:

          Chức năng:

          -  Là người có trách nhiệm cao nhất của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về điều hành chỉ đạo tổ chức thực hiện mọi hoạt động của phòng mà Giám đốc giao về công tác tổ chức và quản lý lao động, công tác hành chính.

          Nhiệm vụ , quyền hạn.

          - Xây dựng nội qui, qui chế phương án làm việc và biện pháp thực hiện.

          - Tham mưu cho lãnh đạo về kế hoạch, chiến lược đầu tư, bảo trì, sửa chữa và trang bị  máy móc, trang thiết bị y tế; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo dưỡng thiết bị của Bệnh viện.

          - Quan hệ mật thiết với các khoa, phòng, của bệnh viện để giải quyết tốt những vấn đề về nghiệp vụ chuyên môn.

          - Phân công giao nhiệm vụ cho các bộ phận trong phòng đúng người, đúng việc theo sở trường năng lực của từng người, động viên phát huy vai trò sáng tạo trong công việc, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ Giám đốc giao.

         2.1.2 Phó phòng.

          Chức năng:

          - Là người giúp trưởng phòng và cùng với trưởng phòng điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của phòng mà Giám đốc bệnh viện giao.

          - Thay mặt trưởng phòng khi trưởng phòng đi công tác hoặc uỷ quyền để giải quyết các công việc của phòng trong các quan hệ công việc với các khoa, phòng trong bệnh viện.

          Nhiệm vụ , quyền hạn:

          - Là người được trưởng phòng phân công phụ trách bộ phận kỹ thuật, được uỷ quyền của trưởng phòng giải quyết công việc của phòng khi trưởng phòng đi công tác và đó sau báo cáo lại.

          - Đề xuất phương án khả thi trong việc bố trí từng bộ phận nghiệp vụ trong phòng theo đúng chuyên môn đào tạo để phát huy năng lực của từng người.

          - Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm phối hợp liên quan đến nhiệm vụ được giao.

          - Cùng trưởng phòng bàn bạc đưa ra những giải pháp tối ưu về công việc được phân công biện pháp thực hiện, sau đó báo cáo Giám đốc bệnh viện.

          - Cùng trưởng phòng thẩm định lại toàn bộ công việc của cán bộ nhân viên trong phòng thực hiện để làm tốt nhiệm vụ được giao.

         2.1.3 Cán bộ làm công tác kế toán, quản lý.

          Chức năng;

          - Là viên chức chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo phòng, xây dựng kế hoạch để thực hiện công việc được giao về quản lý, tổng hợp các trang thiết bị của Bệnh viện.

          - Soạn thảo các văn bản liên quan đến vấn đề quản lý, thủ tục  sửa chữa mua sắm trang thiết bị.

          - Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn nghiệp vụ các thủ tục hành chính.

          - Quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu theo qui định.

          Nhiệm vụ, quyền hạn.

          - Nắm được sự thay đổi và biến động của trang thiết bị trong quí, năm

          - Nắm vững qui định , thủ tục thanh quyết toán tạm ứng đối với tùng cá nhân trong phòng, theo dõi, quản  lý ngày công lao động.

          - Tổng hợp, báo cáo trang thiết bị.

         2.1.4 Cán bộ thủ kho.

          Chức năng:

          - Là viên chức chịu sự lãnh đạo của lãnh đạo phòng, quản lý kho tàng, nhận và cấp phát vật tư, thiết bị theo đúng qui định của Bệnh viện.

          Nhiệm vụ, quyền hạn.

          - Bảo vệ an toàn máy móc, trang thiết bị tài sản được giao.

          - Sắp xếp vật tư, thiết bị hợp lý để tìm ra nhanh nhất phục vụ cho công việc.

         2.1.5  Tổ điện tử

          Chức năng :

          - Lập kế hoạch bảo dưỡng , bảo trì và thực hiện sửa chữa trang thiết bị y tế : Hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị Sicu, thiết bị gây mê hồi sức, xét nghiệm…..

          Nhiêm vụ quyền hạn:

          - Phối hợp với khoa phòng bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng, hỏng hóc đảm bảo cho thiết bị được hoạt động tốt nhằm phục vụ bệnh nhân.

          - Đề xuất lãnh đạo phòng bố trí việc sử dụng thiết bị tại các khoa phòng cho hợp lý, phù hợp với yêu cầu phục vụ người bệnh. 

2.1.6 Tổ Điện lạnh

Chức năng:

          - Lập kế hoạch bảo dưỡng , bảo trì và thực hiện sửa chữa trang thiết bị : Hệ thống điều hoà nhiệt độ , thiết bị lạnh trữ máu ,…..

Nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Phối hợp với khoa phòng bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng, đảm bảo cho thiết bị được hoạt động tốt nhằm phục vụ bệnh nhân .

          - Đề xuất lãnh đạo phòng bố trí việc sử dụng thiết bị tại các khoa phòng cho hợp lý, phù hợp với yêu cầu phục vụ người bệnh.

2.1.7 Tổ cơ điện

            Chức năng

          - Đảm bảo nguồn ánh sáng , cũng như nguồn điện cung cấp cho các thiết bị trong toàn viện.

          Nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện, thiết bị cơ khí , hệ thống bơm nước, các thiết bị báo cháy, chữa cháy.   

IV.Kết quả hoạt động chính:

Quản lý tài sản trong toàn Bệnh viện với số l­ượng trên 1.400 thiết bị với tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng.

Cung ứng kịp thời những yêu cầu cần thiết về trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán và điêù trị bệnh khi đã đư­ợc Ban giám đốc phê duyệt.

Hoàn thành tốt việc đấu thầu mua sắm Trang thiết bị y tế hàng năm.

Hàng năm tiến hành việc sửa chữa, bảo dưỡng cũng như theo dõi sửa chữa các trang thiết bị theo yêu cầu của các Khoa, Phòng bao gồm máy thở, máy gây mê kèm thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy siêu âm, Xquang, máy điện tim, lò hấp tiệt trùng, máy giặt, hệ thống điều hòa trung tâm, điều hòa mãnh, hệ thống báo cháy, hệ thống xử lý nước thải…

Tham gia bảo dưỡng định kỳ các loại máy công nghệ cao đắt tiền nh­ư: máy chụp mạch DSA, máy chụp cắt lớp vi tính, máy cộng hưởng từ…

Vận hành hệ thống điện và trung tâm khí y tế đảm bảo liên tục.

Hàng năm h­ướng dẫn thực tập cho sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ và Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng khi có yêu cầu.

V. Một số hình ảnh hoạt động: