PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 1. GIỚI THIỆU CHUNG:
 1. Tên phòng:                            PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ   
 2. Địa điểm làm việc:               Tầng 6 Khu Đa chức năng
 3. Email:                                     phonghanhchinhbvdn@gmail.com
 4. Điện thoại:                            0236.3885159
 5. Lãnh đạo hiện nay:
 
 
TRƯỞNG PHÒNG:
Số điện thoại:
Email:
 
Cn. Nguyễn Xuân Sơn
0905232123
sonnguyenbvdn@gmail.com
 
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:
Số điện thoại:
Email:
 
Cn. Ôn Thu Vân
0905905711
van68bvdn@gmail.com

 1.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
 1.  Quá trình thành lập và phát triển:
Phòng HCQT được thành lập từ năm 1975. Ban đầu phòng có 06 tổ gồm: Tổ hành chính, tổ công vụ, tổ xe, tổ tổng đài, tổ nhà giặt, tổ dinh dưỡng.
Đến năm 1998, tổ nhà giặt tách ra, nhập cùng tổ tiếp liệu thành lập khoa Chống nhiễm khuẩn.
Tháng 5/2001 tổ Dinh dưỡng được tách ra thành lập Khoa Dinh dưỡng.
Hiện nay, phòng HCQT gồm có 05 tổ: tổ hành chính; tổ công vụ; tổ lái xe, giữ xe; tổ tổng đài; tổ nhà nghỉ.
 1. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số cán bộ nhân viên:                          29 người. Trong đó :
+ Trình độ Đại học:                                     04 người.
+ Trình độ Trung cấp, cao đẳng:                11 người
+ Trình độ sơ cấp, lao động phổ thông :   14 người
3. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng HCQT là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.
Nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc trong bệnh viện.
- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các hội  nghị, hội thảo trong bệnh viện.
- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác theo quy định.
- Tổ chức thực hiện sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch.
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước.
- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ kiểm tra công tác vệ sinh chung trong bệnh viện.
- Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.
- Tham mưu trong các công tác đảm bảo an toàn PCCC, phòng chống bão lụt…
III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Những thành tích nổi bật :
 • Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng : Đã tham mưu lãnh đạo qui hoạch và cải tạo xây dựng bệnh viện đảm bảo cơ sở vật chất tốt để phục vụ bệnh nhân. Những công trình được xây mới như khu Nội, khu Khám cấp cứu, khu Đa chức năng, khu Ung bướu- YHNĐ, khu Hồi sức cấp cứu, nâng tầng khu hướng dẫn, xây dựng mới Trung tâm Tim mạch… đã thay đổi bộ mặt của bệnh viện đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người dân.
 • Đầu tư các trang bị dụng cụ cho các khoa phòng đảm bảo nhu cầu sử dụng cho bệnh nhân và nhân viên toàn bệnh viện;
 • Quản lý tốt cơ sở hạ tầng các trang bị dụng cụ y tế; kho tàng, cấp nước, thoát nước, xử lý nước, phương tiện thông tin liên  lạc.
 • Quản lý tốt, lưu trữ  các tài liệu, công văn bệnh viện