PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

     Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 557/QĐ-BVĐN ngày 01/6/2016 của Giám đốc Bệnh viện với chức năng nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế.
     - Tên tiếng Việt: Phòng Công tác Xã hội
     - Tên tiếng Anh: Social work Department
     - Viết tắt: Phòng CTXH
     1. Địa chỉ: 
     Tầng 7, Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng - Số 140 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
     2. Điện thoại: 02363.885.169      
     3. Email
     Phongctxhdn@gmail.com
     4. Quản trị Fanpage:
     https://www.facebook.com/phongcongtacxahoi.bvdn/
     5. Cơ cấu tổ chức: 
     - Phòng CTXH có tổng cộng 23 người, trong đó: 01 Trưởng phòng; 01 Phó trưởng phòng và 21 nhân viên phòng, gồm 01 CKI điều dưỡng, 14 Cử nhân đại học và 6 cao đẳng, trung học; phòng được chia làm 04 tổ công tác. Gồm: Tổ ngoại trú; Tổ nội trú; Tổ thông tin truyền thông; Tổ chăm sóc khác hàng qua điện thoại.

     * Sơ đồ tổ chức

         

     * Hình ảnh tập thể phòng

     * Hình ảnh các tổ công tác

 
Tổ ngoại trú                                                                Tổ nội trú     

 
Tổ thông tin, tuyên truyền                               Tổ chăm sóc khách hàng qua điện thoại

     6. Ban lãnh đạo phòng CTXH:


ĐDCKI Hồ Anh - Trưởng phòng

CN Nguyễn Đình Quốc – Phó Trưởng phòng

     7. Lịch sử hình thành Phòng CTXH:
     Phòng Công tác xã hội thuộc Bệnh viện Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 557/BVĐN ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc bệnh viện.
     8. Chức năng, nhiệm vụ:
     8.1. Chức năng
     Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh) trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.
     8.2. Nhiệm vụ
     Phòng Công tác xã hội khảo sát, xác định đối tượng cần hỗ trợ xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài bệnh viện để triển khai các nhiệm vụ cụ thể, như sau:
     8.2.1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh
     • Tại khoa Khám bệnh: Tham gia đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh.


Hình ảnh:  Nhân viên phòng CTXH hướng dẫn tại khu khám bệnh

     • Tại các khoa/ phòng: Tổ chức thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện.Hình ảnh: Nhân viên phòng CTXH phối hợp nhà hảo tâm thăm hỏi, trao tặng quà cho NB


Hình ảnh: Nhân viên phòng CTXH hỗ trợ tìm kiếm, trao trả lại tài sản cho người mất

     8.2.2. Vận động, tìm nguồn lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ NB mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn, cơ nhỡ cả về vật chất và tinh thần
     • Xây dựng các quy trình, quy định trong vận động, tiếp nhận, trợ giúp, chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ tâm lý, xã hội; hỗ trợ viện phí, hỗ trợ phí sinh hoạt, phương tiện vận chuyển, đi lại, ...cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.
     • Xây dựng quy chế sử dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ đảm bảo sự công khai, minh bạch.
     • Kết nối, tạo điều kiện cho các cá nhân/nhóm/tổ chức thiện nguyện có nhu cầu được triển khai các hoạt động CTXH trong bệnh viện.

     
Hình ảnh: Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ người bệnh khó khăn xuất viện

     8.2.3. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục sức khỏe và pháp luật trong lĩnh vực y tế  
     • Là đầu mối phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tổ chức cán bộ hỗ trợ các đơn vị trong BV thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế quy định phát ngôn và cung cấp thông tin của BV ban hành.
     • Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin, tham gia duy trì hoạt động và quản trị trang tin điện tử của BV.
    • Hỗ trợ các đơn vị trong bệnh viện xây dựng kế hoạch và các sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các Câu lạc bộ người bệnh, các sự kiện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ,… quảng bá, truyền thông về hình ảnh của bệnh viện Đà Nẵng với xã hội và cộng đồng theo quy định của bệnh viện.
     • Phối hợp với các cơ quan/tổ chức truyền thông của ngành y tế, của nhà nước cập nhật, phổ biến tới các đối tượng: Người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế về các chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành có liên quan đến công tác khám, chữa bệnh, định hướng và phát triển dư luận theo chiều hướng tích cực, góp phần xây dựng và nâng cao mối quan hệ thầy thuốc -–gười bệnh và người nhà người bệnh.
     • Thông qua các kênh truyền thông, báo chí kết nối những đối tượng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn với các cá nhân, tổ chức từ thiện, thông qua đó, góp phần huy động nguồn lực để hỗ trợ người bệnh và các hoạt động CTXH khác; gắn kết các tổ chức, nhóm tình nguyện viên tham gia CTXH trong bệnh viện.


Hình ảnh: Nhân viên phòng CTXH hỗ trợ đưa người bệnh lên xe
 tại chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”

     8.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nghề CTXH/CTXH y tế:

     • Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội, mạng lưới cộng tác viên truyền thông của bệnh viện, nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.


Hình ảnh: Buổi tập huấn truyền thông trong bệnh viện

     8.2.5. Tổ chức các hoạt động CTXH tại cộng đồng:
     • Khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà từ thiện tại cộng đồng.


Hình ảnh: Phòng CTXH phối hợp khám bệnh, tư vấn phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân khó khăn.

     8.2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.
     9. Những thành tích nổi bật:
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hoạt động công tác xã hội trong ngành y tế.
     + Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 2021.
    + Đạt Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020.
     + Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018, 2020, 2021, 2022 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng./.