TƯ VẤN SỨC KHỎE

Bệnh Ung thư là một gánh nặng của người bệnh, thân nhân người bệnh cũng như của toàn xã hội.

Nhằm mục đích phổ biến những hiểu biết về bệnh Ung thư và tư vấn sức khỏe, bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe

Chuyên đề: Làm cho nhẹ gánh Ung thư


124 đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng

ĐT: (0511) 3821118

Fax: (0511) 3829966

Email: bvdn@dng.vnn.vn

TƯ VẤN SỨC KHỎE

Bệnh Ung thư là một gánh nặng của người bệnh, thân nhân người bệnh cũng như của toàn xã hội.

Nhằm mục đích phổ biến những hiểu biết về bệnh Ung thư và tư vấn sức khỏe, bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe

Chuyên đề: Làm cho nhẹ gánh Ung thư

Người thuyết trình:

GS BS Nguyễn Chấn Hùng

Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam

BS CKII Trần Tứ Quý

Trưởng khoa Ung bướu bệnh viện Đà Nẵng

Địa điểm: Hội trường bệnh viện Đà nẵng

                124 đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng

Thời gian: 8g00, ngày 20 tháng 12 năm 2014

Kính mời các cơ quan, ban ngành và cá nhân quan tâm tham dự

Đăng ký tham dự miễn phí (trong giờ hành chính): Số ĐT: 0933. 315. 209

 

Các bản tin khác :