Kiểm tra hoạt động phòng, chống Tay chân miệng tại Đà Nẵng

Nhằm đánh giá công tác phòng, chống Tay chân miệng tại tuyến cơ sở, chiều ngày 27 tháng 6 năm 2012, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh cùng với cán bộ ngành Y tế kiểm tra các hoạt động phòng, chống trên địa bàn quận Thanh Khê. Qua báo cáo của Trung tâm Y tế quận và kiểm tra thực tế tại trường Mầm non Cẩm Nhung (phường Tân Chính)...

Nhằm đánh giá công tác phòng, chống Tay chân miệng tại tuyến cơ sở, chiều ngày 27 tháng 6 năm 2012, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh cùng với cán bộ ngành Y tế kiểm tra các hoạt động phòng, chống trên địa bàn quận Thanh Khê. Qua báo cáo của Trung tâm Y tế quận và kiểm tra thực tế tại trường Mầm non Cẩm Nhung (phường Tân Chính)...

Các bản tin khác :