KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


 

Căn cứ kế hoạch số 151/KH-BVĐN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bệnh viện  Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ.

Hội đồng kiểm tra sát hạch hợp đồng lao động  Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức thi tuyển hợp đồng lao động vào ngày 29 tháng 4 năm 2016.

Nay Hội đồng kiểm tra sát hạch hợp đồng lao động thông báo kết quả kiểm tra sát hạch đến các thí sinh đã tham dự được biết (có các bảng kèm theo) tại trang thông tin điện tử của Sở Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng và niêm yết tại bảng thông báo Bệnh viện Đà Nẵng.

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng, số 124, Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3821118.

 

Các bản tin khác :