HỘI THẢO KHOA HỌC PHẪU THUẬT TẠO HÌNH - SỌ MẶT

HỘI THẢO KHOA HỌC

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH - SỌ MẶT

Bệnh viện Đà Nẵng (Việt Nam) – Facing The World (Vương quốc Anh)

Lần thứ 1 (11-12/07/2014)

(The 1st Da Nang Craniofacial Conference

A Collaboration between Da Nang Hospital & Facing The World

July 11th& 12th 2014.)


Tổ chức tại Hội trường Bệnh viện Đà Nẵng
124- Hải Phòng- Thành phố Đà Nẵng- Việt Nam


 

Ngày thứ 1(11/7/2014)

08.00 – 08.30 : Đón tiếp đại biểu

08.30 – 09.30: Khai mạc hội nghị

   -Phát biểu của Giám Đốc Bv ĐN: Bs Trần Ngọc Thạnh

   -Phát biểu của đại diện FTW: Bs Niall Kirkpatrick

   -Phát biểu của Đại sứ Anh: Dr Stokes

   -Phát biểu của đại diện Bộ Y tế Việt Nam hoặc Thành phố ĐN

   -Phát biểu đánh giá sự phát triển của Đơn vị Sọ Mặt tại Đà Nẵng, Graham Banton

09.30 – 10.00: Giải lao tại chổ

10.00 – 11.00: Chủ đề: Điều trị phẫu thuật u vùng mặt

          Chủ tọa: Dr. Richard Young &  Bs Việt Nam

10.00 – 10.15: Ứng dụng Phẫu thuật Sọ Mặt vào điều trịU sợi thần kinh, Dr Niall Kirkpatrick ( Anh )

10.15 – 10.30: Phân loại U sợi thần kinh, Dr. Florian Blast( Anh )

10.30 – 10.45: Điều trị U tuyến mang tai bằng phẫu thuật tại BV Đà Nẵng, Bs Phan Văn Minh( Bệnh viện Đà Nẵng )

10.45 – 11.00: Thảo luận

11.00 – 13.00: Ăn trưa

13.00 – 13.30: Chuyên đề: Phẫu thuật Sọ mặt cho trẻ em. Dr.Simon Eccles( Anh )

13.30 – 14.30:  Chủ đề: Vạt da tại chỗ tạo hình khuyết hổng vùng mặt và chấn thương hàm mặt

          Chủ tọa: Dr.Simon Eccles &Bs Việt Nam

13.30 – 13.45: Chấn thương mặt, Dr.Richard Yoụng( Anh )

13.45 – 14.00: Kết quả điểu tri gãy xương vùng hàm mặt tai Bv Đà Nẵng, Bs Doãn Bá Bình( Bệnh viện Đà Nẵng )

14.00 – 14.15: Kết quả tạo hình khuyết hổng vùng đầu mặt bằng vạt da tại chổ tại bv Đà Nẵng, Bs Phạm Trần Xuân Anh( Bệnh viện Đà Nẵng )

14.15 – 14.30: Thảo luận

14.30 – 14.45: Giải lao tại chổ

14.45 – 15.45: Chủ đề: Phẫu thuật chỉnh hàm

           Chủ tọa: Dr.Niall Kirkpatrick &Bs Việt Nam

14.45 – 15.00: Tổng quan về kỹ thuật chỉnh hàm, Dr Jonathan Collier( Anh )

15.00 – 15.15: Kế hoạch điều trị chỉnh nha / chỉnh hàm, Dr.Mary Lo / Dr.Sophia( Anh )

15.15 – 15.30: Mẫu hàm và kế hoạch phẫu thuật chỉnh hàm, Mr.Colin Haylock( Anh )

15.30 – 15.45: Thảo luận

15.45 – 16.00: Giải lao tại chổ

16.00 – 17.15: Chủ đề: Những lãnh vực phức tạp trong Phẫu thuật Sọ Mặt

           Chủ tọa: Dr.Simon Eccles &Bs Việt Nam

16.00 – 16.15: Sứt môi phức tạp, Dr.Norma Timmony( Anh )

16.15 – 16.30: Phẫu thuật mũi, Dr.Paul Gerachi( Úc )

16.30 – 16.45: Tạo hình vành tai bằng sụn tự thân tại Bv Đà Nẵng, Bs Phạm Trần Xuân Anh( Bệnh viện Đà Nẵng )

16.45 – 17.00: Gây mê trong phẫu thuật Tạo hình Sọ Mặt, Dr.Nhatthien Nguyen-Lu( Anh )

17.00 – 17.15: Thảo luận

18.30 – 22.00 : Gala Dinner
 

 

Ngày thứ 2(12/7/2014)

08.30 – 09.15: Những tiến bộ mới trong phẫu thuật sọ mặt, Dr.Amir Dorafshar( Mỹ )

09.15 – 10.15: Máy in 3D và ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình sọ mặt:

                   - Ứng dụng trong phẫu thuật (video), Mr.Florian( Anh )

                   - In hình ảnh 3D khuôn mặt, Mr.Colin & Mr.Trevor( Anh )

                   - Thảo luận

10.15 – 10.45: Giải lao tại chổ

10.45 – 11.45: Hội chẩn lên kế hoạch điều trị vài trường hợp bệnh nhân tại Bv Đà Nẵng

11.45 – 13.00: Ăn trưa

13.00 – 15.30: Thực hành theo chuyên đề - 30 phút cho mỗi chuyên đề

(Tại Hội trường Bv Đà Nẵng)

                                 1.        Máy in 3D,
                                 2.        Kế hoạch điều trị chỉnh hàm
                                 3.        Video phẫu thuật chỉnh hàm
                                 4.        V.A.C vùng mặt
                                 5.        Kỹ thuật ghép mỡ tự thân
 

15.30.         Bế mạc hội nghị 

Các bản tin khác :