DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO SỬ DỤNG TRONG BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
     BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

                                       DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO SỬ DỤNG TRONG BỆNH VIỆN  
Căn cứ Quyết định số 7043/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND TPĐN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu....  
Link tải

Các bản tin khác :