Bệnh viện Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động thực hiện hoạt động dịch vụ


Bệnh viện Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng  hợp đồng  lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ như sau:

I. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 29 vị trí việc làm, cụ thể:

- Điều dưỡng (Hạng IV)  :  21                                 

- Kỹ thuật Y (Hạng IV)    : 02  

- Hộ lý                         :   6                                                                          

II. Hình thức, nội dung sát hạch chuyên môn nghiệp vụ :

1. Hình thức:

Thông qua phỏng vấn và xét hồ sơ.

2. Nội dung sát hạch :

Kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến qui chế Bệnh viện.

III. Tiêu chuẩn, Điều kiện, thủ tục hồ sơ

1.Tiêu chuẩn:

Theo bảng mô tả vị trí việc làm cần ký kết hợp đồng lao động (kèm theo).

2. Điều kiện

Người đăng ký dự tuyển ký kết hợp đồng tại Bệnh viện Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của Bệnh viện Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp; có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm,tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thủ tục hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin việc;

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;

- Xác nhận thực hành hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (bản chính) còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp theo thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú;

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì hồ sơ (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

IV.Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

 1.Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

2.Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Đà Nẵng (Số 124 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng, số 124, Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3821118.

Chi tiết xem file đính kèm: Thông báo , Mô tả vị trí

Các bản tin khác :