BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
Địa chỉ chi tiết: 124 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Số giấy phép hoạt động:0519/SYT­GPHĐ Ngày cấp: 12/8/2014
Tuyến trực thuộc: Tỉnh/Thành phố
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Hạng bệnh viện: Hạng I
Loại bệnh viện: Đa khoa

Các bản tin khác :